Tejribe ýyllary

gelýän müşderiler
gelýän müşderiler
täze zawod 1
DSCN1189
捷克 客户 (2)
CGBREW-täze zawod (1)
gelýän müşderiler
WhatsApp Surat 2020-10-21 15.52.19-da
CGBREW-täze zawod (5)

1993-nji ýylda, Jinanda Hytaý-Germaniýa piwo önümçiligi gözleg merkezi diýip atlandyran ilkinji içerki mikrobrewwer hünärment institutyny döretdik;

1994-nji ýylda Hytaý-Germaniýa Brewing Co., Ltd. atly piwo öndürýän enjamlary öndürýän kompaniýany resmi taýdan döretdik.

1995-nji ýylda öz markamyzy ýurduň häkimliginiň üsti bilen hasaba alýarys we “Design Golden” baýragyny alýarys;

1997-nji ýylda internetde resmi www.cgbrew.com döredildi;

2003-nji ýylda HeFei Senagat Uniwersiteti tarapyndan ilkinji PLC awtomatiki gözegçilik piwo demleme enjamlary oturdyldy we dolandyryldy.

2007-nji ýylda önümçiligiň giňelmegi bilen täze zawoda göçdük;

2008-nji ýylda piwo öndürýän enjamlarymyz ilkinji gezek eksport edildi we müşderi Russiýadan;

2009-njy ýylda, B2B web sahypasy arkaly piwo enjamlarymyzy bütin dünýä eksport edýäris;

2011-nji ýylda enjamlarymyzy satmak üçin Çehiýada, Russiýada we Hindistanda takmynan 10 wekilimiz bar;

2013-nji ýylda önümçiligimizi artdyrmak üçin täze has uly zawoda göçdük;

2014, daşarky bazarlary öwrenmegi dowam etdirýäris we 20-den gowrak ýurda we sebite eksport etdik;

2018-nji ýylda piwo demlemek enjamlarynyň 5 görnüşli peýdaly model patent şahadatnamalaryna ýüz tutduk;

2021-nji ýylda, işewür sargytlaryň artmagy bilen ýene-de täze we uly zawoda göçýäris