Mikrobrewwer enjamlary

 • 1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  Sanly displeý hasaplaýjy ýa-da PLC duýgur ekrany bolan elektrik dolandyryş şkafy.

  Dem alyş ulgamynyň we fermentasiýa ulgamynyň gözegçiligini aýryň, demlemegiň awtomatlaşdyrylan derejesini ýokarlandyryň ýa-da kompaniýanyň aýratynlyklaryndan doly dizaýny düzüň we ş.m. Biz siziň bilen dem alyş döwründe ýerine ýetirmek isleýän funksiýaňyz we siziň bilen maslahatlaşarys. piwo kärhanasynyň hyjuwyňyzy görkezmek üçin şahsy pikiri, şonda ony hakykata öwürmek üçin nädip etmelidigiňizi bileris.

 • 500L-1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  500L-1000L MIKROBREWERI GURNAMASY

  Gowy malt öndürýän maşyn, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin piwo, dürli degirmen öndürmek möhümdir.

  Fermentasiýa baklary 300L ýa-da 600L, piwo önümçiligiňize we piwo kärhanasynda fermentasiýa baklaryny gurmak talaplaryna laýyklykda.Adatça goşa ululykda has köp tygşytlylyk we ýokary çykdajyly öndürijilik bolar.

 • 300L-500L MIKROBREWERI GURNAMASY

  300L-500L MIKROBREWERI GURNAMASY

  Gowy malt öndürýän maşyn, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin piwo, dürli degirmen öndürmek möhümdir.

  Dem alyş kärhanasynyň kombinasiýasy islege bagly däl, demlemegiňize we giňişlik çäklendirmeleriňize esaslanyp laýyk birini teklip ederis.Customöriteleşdirilen hyzmat hem kabul ederliklidir.

 • Mikrobrewery restorany piwo ýa-da bar üçin 300L elektrik mis piwo demlemek çäýnegi

  Mikrobrewery restorany piwo ýa-da bar üçin 300L elektrik mis piwo demlemek çäýnegi

  Restoran / myhmanhana / piwohana / bar / barbekyu / laboratoriýa / mikro piwo piwo / okuw / ylmy gözleg / biologiýa in engineeringenerçilik taslamasy we ş.m.

 • 300L kiçi göwrümli täjirçilik piwo piwo enjamlary, Brewpub restoranynda mikrobrewweriýada satylýar

  300L kiçi göwrümli täjirçilik piwo piwo enjamlary, Brewpub restoranynda mikrobrewweriýada satylýar

  1.Biz deňiz arkaly eltip bermek üçin jogapkärçilik çekip bileris,we öz transport agentiňizi tapyp bilersiňiz.

  2Sound önümçiligi dolandyrmak we ygtybarly deňiz ekspeditory köp ýyllap öz wagtynda eltilmegini kepillendirýär.

  3. Tejribeli paket enjamlaryň hilini kepillendirýär we müşderileriň kanagatlandyrmagyny üpjün edýär.

  4. loadüklemek üçin bir 20 'ýa-da 40'HQ gap gerek.