Brewhouse ulgamy

 • 2000L piwo ulgamy

  2000L piwo ulgamy

  .Iki gezek / bir basgançakly wort sowadyşy

  .Efficiencyokary netijelilik we aýrylýan plastinka ýylylygy öňki çalşyjy

  .Agitator / raker hereketlendirijileri, üýtgeýän ýygylyk hereketlendirijileri islege bagly däl

  .V görnüşli freze elek tabagy / ýalan aşagy

  .Poslamaýan polatdan integrirlenen iş platformasy

  .Arassaçylyk we netijelilik nasoslary

  .Takyk takyklyk temperatura datçigi.

  .Aýna görnüşli aýna goşmaça (islege görä)

 • Üç gämili piwohana bilen 1000L piwo önümçiligi ulgamy

  Üç gämili piwohana bilen 1000L piwo önümçiligi ulgamy

  Piwo piwo enjamlaryny özleşdiriň we dizaýn ediň;

  Bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bermek;

  Enjamyň esasy bölekleri 5 ýyl kepillik;

  Gümrük taýdan resmileşdirmegiň ähli resminamasy, gelip çykyş şahadatnamasy, CE, ISO kepilnama ulgamy bilen üpjün edýär;

 • Iki gämili piwo ulgamy bilen satylýan 500l ýöriteleşdirilen mikro senet piwo piwo önümçiligi

  Iki gämili piwo ulgamy bilen satylýan 500l ýöriteleşdirilen mikro senet piwo piwo önümçiligi

  Piwo piwo enjamlaryny özleşdiriň we dizaýn ediň;

  Bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bermek;

  Enjamyň esasy bölekleri 5 ýyl kepillik;

  Gümrük taýdan resmileşdirmegiň ähli resminamasy, gelip çykyş şahadatnamasy, CE, ISO kepilnama ulgamy bilen üpjün edýär;

 • Dört gämili piwo ulgamy

  Dört gämili piwo ulgamy

  Dem alyş jaýy, demlemek işiňiziň urýan ýüregidir.

  Gowşak, netijesiz ýüregi yzygiderli edip bolmaýar.

  Çydamly we täsirli dem alyş kärhanasy, piwo önümçiligiňiziň her pursatda gülläp ösmegini üpjün edýär.

  300L-den 5000L-e çenli sebitdäki piwo kärhanalaryna kiçi piwo merkezlerini gurduk.

 • Hünär piwo önümçiligi liniýasy üçin bäş sany gämi duralgasy ulgamy

  Hünär piwo önümçiligi liniýasy üçin bäş sany gämi duralgasy ulgamy

  1) Enjamlarymyzyň esasy çig maly: Iýmit derejeli poslamaýan polat SUS304 ýa-da gyzyl mis.

  2) Enjamlarymyz tarapyndan ulanylýan esasy maddalar: Malt, Hamyrmaýa, Hops we Suw.

  3) Enjamlarymyz tarapyndan öndürilip bilinjek piwo: dürli Lager, Ale, Stout, Bock, Porter we dürli ýaşyl piwo, Gyzyl piwo, Gara piwo, Sary piwo, Şire piwo we ş.m. nusgawy piwo we täze görnüşli piwo.

 • Hünär piwo piwo önümçiligi taslamasy üçin reňkli piwo ulgamy

  Hünär piwo piwo önümçiligi taslamasy üçin reňkli piwo ulgamy

  1) Enjamlarymyzyň esasy çig maly: Iýmit derejeli poslamaýan polat SUS304 ýa-da gyzyl mis.

  2) Enjamlarymyz tarapyndan ulanylýan esasy maddalar: Malt, Hamyrmaýa, Hops we Suw.

  3) Enjamlarymyz tarapyndan öndürilip bilinjek piwo: dürli Lager, Ale, Stout, Bock, Porter we dürli ýaşyl piwo, Gyzyl piwo, Gara piwo, Sary piwo, Şire piwo we ş.m. nusgawy piwo we täze görnüşli piwo.