Piwo çüýşesini doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  • Piwo çüýşesini doldurmak we gaplamak üçin maşyn

    Piwo çüýşesini doldurmak we gaplamak üçin maşyn

    Piwo çüýşäni doldurmak we gaplamak maşynymyz ýarym awtomat, ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar, çydamly, ygtybarly we ulanmak üçin ygtybarly, işlemek üçin ýönekeý we German Siemens programma üpjünçiligi ulgamy tarapyndan awtomatiki gözegçilikde saklanýar.

    Bu enjam doldurmagy we gaplamagy birleşdirýär we wakuum funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

    Doldurmak prosesi awtomatiki usulda tamamlanýar we dürli çüýşe görnüşleri üçin amatly.Bizde 2 kelle, 4 kelle, 6 kelle ýa-da 8 kelle ýaly dürli görnüşler bar.