300L piwo önümçiligi enjamlary

  • 300L piwo önümçiligi enjamlary

    300L piwo önümçiligi enjamlary

    Müşderilerimize arzuw eden piwo önümçiligini gurmaga, has uly piwo - 300L ~ 500L aýratynlyklaryna eýe bolan ykjam ulgam bilen piwo öndürmäge kömek etmek üçin köp ýyllyk tejribämiz ýaly, piwo piwo kärhanasynyň başlangyç işi üçin ajaýyp saýlaw bolmaly.Ösüp, önümçiligi has ýokary maksada ýetirmegi meýilleşdirýän wagtyňyz, öňki ulgam täze reseptleri barlamak ýa-da möwsümleýin hünärleri demlemek üçin dem alyş laboratoriýasyna öwrülýär.