Gyzyl mis / Gül altyn piwo

  • Hünär piwo piwo önümçiligi taslamasy üçin reňkli piwo ulgamy

    Hünär piwo piwo önümçiligi taslamasy üçin reňkli piwo ulgamy

    1) Enjamlarymyzyň esasy çig mallary: Iýmit derejeli poslamaýan polat SUS304 ýa-da gyzyl mis.

    2) Enjamlarymyz tarapyndan ulanylýan esasy maddalar: Malt, Hamyrmaýa, Hops we Suw.

    3) Enjamlarymyz tarapyndan öndürilip bilinjek piwo: dürli Lager, Ale, Stout, Bock, Porter we dürli ýaşyl piwo, Gyzyl piwo, Gara piwo, Sary piwo, Şire piwo we ş.m. nusgawy piwo we täze görnüşli piwo.