Piwo doldurma enjamlary

 • Piwo çüýşesini doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Piwo çüýşesini doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Piwo çüýşäni doldurmak we gaplamak maşynymyz ýarym awtomat, ýokary hilli poslamaýan polatdan ýasalýar, çydamly, ygtybarly we ulanmak üçin ygtybarly, işlemek üçin ýönekeý we German Siemens programma üpjünçiligi ulgamy tarapyndan awtomatiki gözegçilikde saklanýar.

  Bu enjam doldurmagy we gaplamagy birleşdirýär we wakuum funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Doldurmak prosesi awtomatiki usulda tamamlanýar we dürli çüýşe görnüşleri üçin amatly.Bizde 2 kelle, 4 kelle, 6 kelle ýa-da 8 kelle ýaly dürli görnüşler bar.

 • Piwo doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  Piwo doldurmak we gaplamak üçin maşyn

  1. PLC tarapyndan awtomatiki gözegçilik, ähli parametrleri sazlap bolýar.

  2. Bu enjamda doldurmak we gaplamak prosesi bir gezek gutaryp biler.

  3. CO2 basyş funksiýasy bilen.

 • Etiketkany ýelmeýän maşyn

  Etiketkany ýelmeýän maşyn

  Kosmetika, azyk, içgi, derman we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan tegelek çüýşe, tegelek tank, silindr öz-özüne ýelmeýän bellik, PET çüýşeleri, plastik çüýşeler, aýna çüýşeler, tegelek çüýşe bellikleri üçin laýyk gelýän bu enjam, hasam güýçlendirýär öndürijiligi we hil belligi.

 • Piwo Keg doldurma we kir ýuwýan maşyn

  Piwo Keg doldurma we kir ýuwýan maşyn

  Keg piwo işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin dürli görnüşli piwo keg doldurma we kir ýuwýan maşyn bilen üpjün edip bileris:

  Awtomatiki ýeke kelleli we goşa kelleli keg doldurma enjamy;

  Awtomat ýeke kelleli we goşa kelleli kir ýuwýan maşyn;

  Awtomatiki kelleli keg ýuwmak we hemme zady doldurmak;

  El bilen bir kelleli we goşa kelleli kir ýuwýan maşyn;