200L piwo önümçiligi enjamlary

  • 200L piwo önümçiligi enjamlary

    200L piwo önümçiligi enjamlary

    Sanly displeý hasaplaýjy ýa-da PLC duýgur ekrany bolan elektrik dolandyryş şkafy.

    Dem alyş ulgamynyň we fermentasiýa ulgamynyň gözegçiligini aýryň, demlemegiň awtomatlaşdyrylan derejesini ýokarlandyryň ýa-da kompaniýanyň aýratynlyklaryndan doly dizaýny düzüň we ş.m. Biz siziň bilen dem alyş döwründe ýerine ýetirmek isleýän funksiýaňyz we siziň bilen maslahatlaşarys. piwo kärhanasynyň hyjuwyňyzy görkezmek üçin şahsy pikiri, şonda ony hakykata öwürmek üçin nädip etmelidigiňizi bileris.