Iki gämili piwo ulgamy bilen satylýan 500l ýöriteleşdirilen mikro senet piwo piwo önümçiligi

Gysga düşündiriş:

Piwo piwo enjamlaryny özleşdiriň we dizaýn ediň;

Bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bermek;

Enjamyň esasy bölekleri 5 ýyl kepillik;

Gümrük taýdan resmileşdirmegiň ähli resminamasy, gelip çykyş şahadatnamasy, CE, ISO kepilnama ulgamy bilen üpjün edýär;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanyşymyzyň artykmaçlyklary

Piwo piwo enjamlaryny özleşdiriň we dizaýn ediň;
Bäsdeşlik bahasy we gyssagly eltip bermek;
Enjamyň esasy bölekleri 5 ýyl kepillik;
Gümrük taýdan resmileşdirmegiň ähli resminamasy, gelip çykyş şahadatnamasy, CE, ISO kepilnama ulgamy bilen üpjün edýär;
Gurnamak, düzetmek, abatlamak üçin gämä barýan hünärmen inersenerler.

1-4

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2-1

Jinan China-Germany Brewing Co., Ltd, Micro mikro piwo enjamlaryny öndürýän kompaniýadyr.
* Biziň kompaniýamyz 25 ýyldan gowrak piwo püresi enjamlaryny öndürmek tejribesini toplady we daşary ýurt piwo enjamlarynyň ösen tehnologiýasyndan alnan sapaklaryň esasynda özboluşly gaýtadan işlemek tehnologiýamyz bilen özboluşly piwo püresi prosesini we ýokary hilli enjamlary emele getirdi.

Önümleriň beýany

500L MIKRO DÖWRÜN GURNAMASY SKONFIGURASI SA SANAWY

salgylanma hökmünde bir wariant

Ulgam

Esasy maşyn

Aýratynlyklary

 

Freze ulgamy

Malt degirmeni

300kg / sag, poslamaýan polat

Atingyladyş ulgamy

(islege görä)

Elektrik ýyladyşy

elektrik elementleri bilen

 

Brewhouse ulgamy

(islege görä)

Maş / Lauter Tun

500L, Poslamaýan Polat 304

Çaýhana / Whirlpool Tun

500L, Poslamaýan Polat 304,

Gyzgyn suw çüýşesi

1000L, poslamaýan polat 304

 

Fermentasiýa ulgamy (islege görä)

Fermentasiýa tanky

6 * 1000L Iň ýokarky ýol, Dimple sowadyjy penjek

Hamyrmaýa goş

Poslamaýan polat 304

 

Sowuklama ulgamy

Sowadyjy maşyn

2 * 4HP, içindäki Coopland

Icw suw nasosy

3T / H.

Buz suw çüýşesi

Mis sowadyjy rulonlary bilen 1000L

 

CIP arassalaýyş ulgamy

Kislota tanky

2 * 100L, SUS304 gabat gelýän dolandyryş gutusy bilen doly kebşirlendi

Alkali tanky

Nasos arassalamak

3T / H.

Dolandyryş ulgamy

Dolandyryş ulgamy

Autarym awtomat, temperatura ekrany

 

Enjamlaryň jikme-jiklikleri

A. Malt üweýji maşyn:
Göwrümi:> 200kg / sag;
Görnüşi: Roll görnüşli briketting press;

3-7
3-8

B. Brewhouse ulgamy:
Maş / Lauter Tun we Çaýhana / Whirlpool Tun

C. Fermentasiýa ulgamy:
Fermentleriň göwrümi pürs tunesi ýa-da iki esse deňdir.Dürli göwrüm üçin uly konus burçy we kiçi burçly konus fermenterini öndürip bileris. Adatça 6 bölek fermenti düzýäris.
Çukur üçin, üstümizdäki açyk we gapdal açyklyk hem bar.

D. Sowuklama ulgamy:
Bir buz suw çüýşesini we bir sowuk suw çüýşesini düzýäris.

E. Sowadyjy maşyn
Spesifikasiýa : 4HP, içindäki Kopeland.

F. Dolandyryş ulgamy:
Dolandyryş ulgamy elektrik dolandyryş kabinetini we temperatura hasaplaýjylaryny öz içine alýar. Bizde Siemens PLC dolandyryşy we Sanly Panel dolandyryşy bar.

G. CIP arassalaýyş ulgamy
(1) Sterilizasiýa tanky:
tankyň diwaryndaky bug gyzdyryjy penjek;goşa diwar;poslamaýan polat 304
(2) Alkali likýor tanky:
ýekeje diwar; poslamaýan polat 304
(3) Dolandyryş gutusy:
aşgar tankyň temperaturasyna gözegçilik etmek; CIP nasoslaryna gözegçilik etmek

Kömekçi enjamlar

5-1

Piwo önümçiliginiň akym çyzgysy

6-1

Müşderiniň seslenme suratlary

7-3
7-4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň