Hünär piwo piwo önümçiligi taslamasy üçin reňkli piwo ulgamy

Gysga düşündiriş:

1) Enjamlarymyzyň esasy çig mallary: Iýmit derejeli poslamaýan polat SUS304 ýa-da gyzyl mis.

2) Enjamlarymyz tarapyndan ulanylýan esasy maddalar: Malt, Hamyrmaýa, Hops we Suw.

3) Enjamlarymyz tarapyndan öndürilip bilinjek piwo: dürli Lager, Ale, Stout, Bock, Porter we dürli ýaşyl piwo, Gyzyl piwo, Gara piwo, Sary piwo, Şire piwo we ş.m. nusgawy piwo we täze görnüşli piwo.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Salgylanmak üçin suratlar

1-1

Esasy maglumatlar

Haryt maglumat
Ady Gyzyl mis / Gül altyn dem alyş ulgamy
Arza Piwo önümçiliginiň öň tarapy üçin
Potensial 200L-den 1000L-e çenli
Görnüşi Iki gämi görnüşi, üç gämi görnüşi ýa-da dört gämi görnüşi
Material Poslamaýan polat SUS 304, gül altyn tabak, gyzyl mis plastinka ýa-da titanium plastinka
  Synag enjamlary, Uniwersitet mugallymçylygy, laboratoriýa, öýde işlemek
Naprýa .eniýe AC380 / 220V, 50 / 60HZ
Atingyladyş usuly Elektrik ýyladyş / bug bilen ýylatmak / göni ot gyzdyrmak

 

wqfw2

Gyzyl misiň ýa-da gülli altyn piwo ulgamynyň has köp suratlary

4
5
3
6

Enjamyň jikme-jiklikleri

8
8-2

Üzüp bilýän dem alyş ulgamynyň beýleki görnüşleri (poslamaýan polat baklar)

9
9-2
9-3

Kömekçi maşyn

10

Eltip bermek (gaplamak we eltip bermek)

1.Biz deňiz arkaly eltip bermek üçin jogapkär bolup bileris we öz ulag agentiňizi tapyp bilersiňiz.

2.Sound önümçiligi dolandyrmak we ygtybarly deňiz ekspeditory köp ýyllap öz wagtynda eltilmegini kepillendirýär.

3. Tejribeli paket enjamlaryň hilini kepillendirýär we müşderileriň kanagatlandyrmagyny üpjün edýär.

4. loadüklemek üçin bir 20 'ýa-da 40'HQ gap gerek.

11

Üstünliklerimiz

1. 23 ýyldan gowrak wagt bäri senet piwo demlemek enjamlaryny öndüriji;

2. Çig malyň gowy hili we önümçiligiň kämillik tehnikasy;

3. Sargytdan öň mugt çyzgy dizaýn hyzmaty;

4.Engineerler, gurnama we dem almagy öwretmek üçin müşderiniň gapysyna girip bilerler;

5. Ömürboýy tehnologiýa goldawy;

6. Çig mal bilen üpjün etmek.

7.Biziň “CGBREW” markamyz bar.

Zawod sergisi

12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň